Spausdinti Informuoti redakciją
Leonidas DONSKIS

Leonidas DONSKIS

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Leonidas.Donskis@europarl.europa.eu

Narys

Vystymosi komitetas
Žmogaus teisių pakomitetis
Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
Delegacija ryšiams su Izraeliu
Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje

Gyvenimo aprašymasAukštojo mokslo baigimo diplomas, Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetai, specialybė - lietuvių kalba, literatūra ir režisūra (1985). Stažuotė Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje (1985−1987). Doktorantūra Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje (1987−1990). Doktorantūra Helsinkio universiteto Socialinės ir moralės filosofijos katedroje (Suomija, 1997−1999). Vilniaus universiteto Filosofijos katedros humanitarinių mokslų (filosofijos) daktaro laipsnis, disertacijos pavadinimas: Kultūros krizės ir jų filosofinė refleksija (1990). Helsinkio universiteto Socialinės ir moralės filosofijos katedros socialinių mokslų daktaro laipsnis (D.Soc.Sc.), disertacijos pavadinimas: The End of Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century (2006 m. nostrifikuotas Lietuvoje kaip socialinių mokslų daktaro laipsnis, kryptis - sociologija) (Suomija, 1999).

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas, politikos mokslų profesorius (2005−2009). Helsinkio universiteto socialinės ir moralės filosofijos docentas (Suomija, nuo 2002). Talino universiteto ekstraordinarinis filosofijos ir kultūros teorijos profesorius (Estija, nuo 2003 (2005)). LTV kultūros pokalbių laidos "Be pykčio" autorius ir vedėjas (2003-2009). Sugiharos fondo "Diplomatai už gyvybę" valdybos narys (nuo 2003). Liberalios minties instituto prezidentas (nuo 2008).

Europos Parlamento narys, ALDE grupės narys, DROI pakomitečio narys ir ALDE grupės koordinatorius.

The Global Iniciative on Psychiatry (GIP) valdybos narys (nuo 2007).

Klaipėdos universiteto Senato narys (1991-2001).

Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimo komiteto narys (1992-1994).

Žurnalo Liaudies kultūra konsultantas (nuo 1992). Žurnalo Metmenys redkolegijos narys (JAV, nuo 1993).

Žurnalo Archiforma konsultantas (nuo 1996). Mėnraščio Akiračiai redkolegijos narys (nuo 2004).

Žurnalo Kultūros barai redkolegijos narys (nuo 2004). Žurnalo Bravissimo redkolegijos narys (nuo 2005).

Akademinio žurnalo Athena redkolegijos narys (nuo 2006).

Akademinio žurnalo Darbai ir dienos redkolegijos narys (nuo 2006). Atviros visuomenės kolegijos direktorius (1996-1997).

Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros vedėjas ir Lyginamųjų civilizacijos studijų centro direktorius (1991-1997 ir 1995-1997).

 Atviros visuomenės instituto ekspertas (Budapeštas, Vengrija, nuo 2000). Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštosios mokyklos (LCC) rektoriaus patarėjų tarybos narys (nuo 2001).

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narys (nuo 2004). Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys (2005-2009).

Baltijos studijų tarptautinės asociacijos akademinio žurnalo Journal of Baltic Studies redkolegijos narys (nuo 2005).

Europos mokslo fondo Humanitarinių mokslų komiteto narys (2005-2009).

Lietuvos PEN klubo narys (nuo 2005). Lietuvos žmogaus teisių gynimo lygos valdybos narys (nuo 2005).

Globalios iniciatyvos psichiatrijoje tarybos narys (nuo 2005).

LRT akcijos Daugiau saulės, daugiau šviesos ir Lietuvos mokslo tarybos nominuotas Lietuvos metų mokslininkas (2006).

Dienraščio Klaipėda nominuotas Metų tolerancijos žmogus (2006).

Dienraščio Laikinoji sostinė nominuotas Kauno Minties Riteris (2006).

Europos Komisijos Įvairovės ir Tolerancijos Ambasadorius Lietuvoje (2004).

Knygų serijos On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics įkūrėjas ir vyriausias redaktorius tarptautinėje akademinėje leidykloje Editions Rodopi, B. V., Amsterdamas, Nyderlandai - Niujorkas, JAV: http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=BALTIC (nuo 2004).

Knygų serijos VIBS-Value Inquiry Book Series (knygų serijos iš vertybių studijų) vyriausias redaktorius (nuo 2008).

Apdovanojimai: Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau Ordino Komandoro Kryžius (2008); IREX tyrimų stipendija (JAV, 1993-1994); Fulbrighto dėstymo stipendija (JAV, 1994 m.); Švedijos instituto tyrimų stipendija (Švedija, 1997-1998); kviestinė profesūra Dickinsono kolegijoje (JAV, 1998-1999); Leverhulme'o tresto tyrimų stipendija (Anglija, 1999-2000); kviestinė profesūra Upsalos universitete (Švedija, 2000); Paschalio P. Vacca'os vardo laisvųjų menų garbės profesūra Montevallo universitete (JAV, Alabama, 2001-2002); stipendija Budapešto kolegijoje (Priešakinių studijų institute) (Vengrija, nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2004 m. vasario 29 d.); kviestinio tyrinėtojo stipendija Stokholmo universitete (Švedija, 2004); Baltijos šalių rašytojų ir vertėjų centro stipendija (Švedija, Visbis, 2005, 2007); Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vardinė stipendija (2007-2008); Aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija mokslininkui (2005-2006); Stasio Šalkauskio premija (2005); Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis (2005).

MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA