PROJEKTAS MyEP.lt

Pranešimus spaudai siųskite el. paštu: editor@myep.lt arba julija.kisko@delfi.lt.

Partnerystės, rėmimai, bendradarbiavimas – editor@myep.lt.

Projekto puslapis Facebook.com – www.facebook.com/MyEP.lt - nebijokite pasidalinti informacija.

REDAKCIJA

Julija Kiško Oleg Yerofeyev Ryšard Rotkėvič Gytis Oganauskas
Julija Kiško Oleg Jerofejev Ryšard Rotkėvič Gytis Oganauskas
Redaktorė-projekto koordinatorė Naujienų rusiškai redaktorius Naujienų lenkiškai redaktorius MyEP video redaktorius
Chief editor and Project manager MyEP.lt russian language editor MyEP.lt polish language editor MyEP TV editor

Ką rasite projekte MyEP.lt

Esame ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos (ES), susidedančios iš margų ir savo istorijas turinčių šalių, piliečiai. Norėdami čia ir dabar pasidomėti, kuo gyvena mūsų artimi ar tolimesni kaimynai, sužinoti, kokias problemas jie sprendžia, kokius projektus kuria, apie tai informacijos turime ieškoti ne viename tinklapyje. To nebereikės daryti, jei tapsite nuolatiniais portalo www.myep.lt skaitytojais.

MyEP.lt (Mano EP) – tai specialus DELFI projektas, kuriame išsamiai informuojama apie ES, jos politiką, Europos Parlamento sprendimus ir veiklą, įsidarbinimo sąjungoje galimybes ir t.t.

Daug dėmesio portale skiriama Europos Parlamentui, kuris tarsi juvelyras išgrynina ir išdailina visos ES įstatymus. Būtent todėl jis bus pagrindinis Mano EP projekto veikėjas.

MyEp.lt skaitytojai turės galimybę pamatyti platų Europos Parlamento struktūros, veiklos, kuruojamų įstatymų ir jų galios ES šalims vaizdą. Domėsimės, ką Europos Parlamente veikia mūsų šalies atstovai ir kokią naudą jų veikla atneša Lietuvai.

Į klausimą, kodėl Lietuvos skaitytojams turėtų rūpėti, kas vyksta Europos Parlamente, atsakymas labai paprastas. Todėl, kad EP – tai visos ES parlamentas, o Lietuva yra ES narė. Todėl, kad EP priimti sprendimai vėliau keliauja į nacionalinius parlamentus, kuriuose jie perkeliami į Lietuvos įstatymų bazę. Na, o nuo to, kokie įstatymai pritaikomi Lietuvoje, tiesiogiai priklauso Lietuvos piliečių gerovė ir gyvenimo kokybė.

Nedidelis mūsų tautiečių susidomėjimas ES reikalais paaiškinamas nesudėtingai – svarbiausi faktai ir įvykiai pateikiami sausa, sunkiai suprantama biurokratine kalba, todėl pagrindinis Mano EP tikslas – atsikratyti šių stereotipų, padidinti bendrą supratimą apie ES ir įrodyti, kad ES tema yra ne tik aktuali, bet ir įdomi.

Į Europos Parlamente svarstomus klausimus žiūrėsime per Lietuvos prizmę, bendrausime su Lietuvos europarlamentarais apie Lietuvai aktualius dalykus, be to, pateiksime skaitytojams įdomiausias analitikų, ekspertų ar politikų įžvalgas bei pastebėjimus jautriausiais Europai klausimais.

Mano EP vaizdo skiltyje bus visko – ir išskirtinių interviu su europarlamentarais, ir online vaizdo konferencijų, ir vaizdo reportažų apie europarlamentarų gyvenimo būdą ar darbo kasdienybę. Nuotaikos praskaidrinimui visada tiks lengvo turinio, smagūs vaizdo reportažai „Klausimėlis“, kuriuos filmuosime įvairiuose Lietuvos regionuose.

O štai debatai tarp Lietuvos europarlamentarų bei Mano EP elektroninis balsavimas prieš 2014 metais vyksiančius Europos Parlamento rinkimus padės Jums pasijausti tikru ES piliečiu.

Turėdami omenyje, kad milžiniškas nedarbas pamažu tampa visos ES rykšte, daug dėmesio skirsime Lietuvos piliečių švietimui apie galimybes įsidarbinti Europos Sąjungoje. Svarbiausia informacija, patarimai ir kitų lietuvių patirtis – specialiai Jums tik Mano EP portale!

Taip pat kviečiame stebėti mažos geltonos žvaigždutės „Europiuko“ nuotykius, kuris atliks švietėjo misiją ir atskleis įdomių faktų apie Europos Parlamentą.

Kad nepasimestumėte informacijos sraute – sekite Mano EP „Twitter“ ir „Facebook“ puslapius, kuriuose dalinsimės įdomiausia, aktualiausia ir labiausiai intriguojančia informacija.

Tapę nuolatiniais MyEP.lt skaitytojais, Jūs galėsite dalyvauti konkursuose ir laimėti daugybę prizų, tarp kurių – apsilankymas Europos Parlamente bei galimybė pamatyti visą Europos virtuvę iš vidaus.

Mano EP itin svarbus ryšys su skaitytoju, todėl rašykite mums, kas Jums įdomu, siūlykite pašnekovus, dalinkitės idėjomis. Ypač didelio aktyvumo tikimės iš jaunimo! Mano EP komanda stengsis maksimaliai atsižvelgti į skaitytojų nuomonę ir poreikius.

Projektas įgyvendinamas UAB „Delfi“ ir Europos Parlamento lėšomis pagal UAB „Delfi“ sumanymą.About MyEP.lt

We are not only the citizens of Lithuania, we also belong to the European Union (EU) consisting of colourful and distinct countries each having an interesting story to tell. To get some real time information about our close and distant neighbours in the EU, the problems they encounter and projects they initiate, one need to visit many websites. You could save your time and get all the useful information at once, if you become a regular reader of the new portal www.myep.lt.

My EP (Mano EP) is a unique project launched by the biggest Lithuanian news portal DELFI offering plenty of in-depth information about the EU, its policy, activities and decisions of the European Parliament (EP), job opportunities in the EU, etc.

The primary focus of My EP is the European Parliament – the directly elected parliamentary institution that may be regarded as the craftsman of law making. That is the main reason why My EP will keep the spotlight on the EP.

The readers of My EP will be offered an overall view of the EP structure, its activities, legal acts ant their impact upon the EU member states. We will be particularly interested in the work of Lithuanian MEPs and what benefits their initiatives bring to Lithuania.

The answer to the question why Lithuanian readers should care what is going on in the EP is very simple: firstly, the EP is the parliamentary institution of the entire EU and Lithuania is a member state of the EU. Secondly, the EP decisions go to national parliaments where they are transferred to the Lithuanian legislative base. Thirdly, Lithuanians’ well-being and quality of life directly depends on the implemented legislation.

It is obvious why Lithuanians show low interest in EU affairs: the most important facts and events are described in dry, bureaucratic language. Therefore the main purpose of MyEP is to break those stereotypes, make the conception of the EU more understandable and prove that EU affairs are not only relevant but also interesting.

The EP issues will be introduced from the perspective of Lithuania. We will discuss important issues with Lithuanian MEPs and provide readers with interesting insights of analysts, experts or politicians into the most sensitive European issues.

My EP video column will publish exclusive interviews with MEPs, hold online video conferences, video reports about MEPs lifestyle or daily activities. Funny reports from various Lithuanian regions called “Question” will definitely boost your mood. The debate among Lithuanian MEPs and MyEP electronic vote that you could trial before the next European Parliamentary elections to be held in 2014 will make you feel like a real EU citizen.

Bearing in mind that the enormous unemployment is slowly becoming a scourge across the EU, we will focus on educating the Lithuanians about employment opportunities in the Union. The most important information, useful tips and experience of other Lithuanians – you will find everything in MyEP.lt portal!

We also invite you to follow the adventures of the small yellow starlet “Europiukas”, which will perform an educator’s mission and reveal some interesting facts about the EP.

In order not to get lost in the flow of information, follow MyEP.lt, Twitter and Facebook pages, where we will share with you the most interesting, relevant and intriguing information.

After becoming permanent readers of MyEP.lt you will be able to participate in contests and win many prizes, among them – the visit to the EP as well as the opportunity to see how the EU machine works.

Contact with the reader is especially important for MyEP.lt, so please email us what you are interested in, suggest interlocutors, share ideas. MyEP.lt team will strive to maximally take into account the readers’ views and needs.

The project is funded by UAB DELFI and the EP.

MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA