Spausdinti Informuoti redakciją Komentarai
V.Blinkevičiūtė: Europa tiesia ranką neįgaliems

V.Blinkevičiūtė: Europa tiesia ranką neįgaliems

Ar žinote, kad Europoje beveik kas šeštas gyventojas yra neįgalus? Tai reiškia, kad beveik 80 milijonų žmonių dėl savo negalios, netinkamai pritaikytos aplinkos ar dėl diskriminacinio požiūrio į juos negali visavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Neįgalieji turi kelis kartus mažiau galimybių įsidarbinti bei gauti norimą išsilavinimą. Krizės sąlygomis šios galimybės dar labiau menkėja. Dažnai neįgalieji paskutiniai priimami į darbą ir pirmieji iš jo atleidžiami.

Dauguma jų pasmerkti skurdui ir socialinei atskirčiai. Tenka tik apgailestauti, kad neįgaliųjų skurdo lygis šiuo metu yra net 70 procentų didesnis už vidutinį. Todėl Europa, siekdama per artimiausią dešimtmetį žymiai sumažinti skurdą ir padidinti savo piliečių užimtumą, privalo ištiesti paramos ranką neįgaliesiems.

Europos Parlamente pradedame svarstyti Europos Komisijos parengtą Europos strategiją dėl negalios 2010 – 2020 metams. Bendras strategijos tikslas – suteikti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime ir Europos ekonomikoje. Džiugu, kad šis dokumentas buvo parengtas įsiklausius į neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų daugkartinius priminimus, jog strategijoje „Europa 2020“ neatsirado vietos neįgaliesiems. Dabar parengti rimti pasiūlymai, kuriais siekiama iš esmės gerinti neįgaliųjų problemų sprendimą visose srityse.

Vienas svarbiausių sąlygų neįgaliųjų socialinei integracijai yra socialinių ir viešųjų paslaugų, transporto infrastruktūros ir aplinkos pritaikymo, informacinių ir ryšių technologijų bei kitų priemonių prieinamumas. Mes galime tik įsivaizduoti, su kokiais sunkumais susiduria aklieji, kurtieji ar judėjimo negalią turintys žmonės, kai nori susirasti darbą, pereiti gatvę, įsėsti į transporto priemonę, pasinaudoti kompiuteriu ar nueiti į koncertą. Šie sunkumai yra praktiškai visose gyvenimo srityse.

V.Blinkevičiūtė: Europa tiesia ranką neįgaliems
© DELFI (T.Markevičiaus nuotr.)

Tik nedidelė jų dalis yra pritaikyta neįgaliesiems. Todėl Europos Komisija įsitikinusi, jog būtina plėtoti specialius standartus, kuriuos privalėtų įgyvendinti šalys. Siūloma mažinti kliūtis neįgaliesiems pasinaudoti savo Europos piliečių teisėmis, laisvai dalyvauti socialiniame gyvenime, rekreacinėje ir sportinėje veikloje. Numatoma skatinti ir finansiškai remti perėjimą nuo neįgaliųjų globos institucijose prie kokybiškų paslaugų teikimo bendruomenėse. Tobulintini ir antidiskriminaciniai teisės aktai.

Reikia siekti, kad visos šalys juos tinkamai įgyvendintų. Būtina žymiai efektyviau spręsti neįgaliųjų užimtumo problemas. Europos Komisija privalo nuolat apibendrinti geriausią šios srities patirtį, organizuoti reikiamus tyrimus, teikti šalims metodinę ir finansinę paramą įgyvendinant neįgaliųjų įdarbinimo programas.

Labai svarbu, kad neįgalieji gautų tinkamą išsilavinimą bei profesinį pasirengimą. Deja, šiuo metu tai yra sunkiai išsprendžiama problema didesnę negalią turintiems žmonėms. Dėl menkesnio neįgaliųjų dalyvavimo bendrojo lavinimo sistemoje ir darbo rinkoje didėja jų pajamų nelygybė ir skurdas, o taip pat socialinė atskirtis ir izoliacija. Todėl reikia užtikrinti, kad jie galėtų tinkamai pasinaudoti socialinės apsaugos sistemomis, skurdo mažinimo ir socialinio būsto programomis, gautų su negalia susijusią pagalbą ir kitas būtinas paslaugas, dalyvautų pensijų ir išmokų programose. Numatyta, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti prieinamos visiems neįgaliesiems.

Praėjusią savaitę pažymėjome Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Teko dalyvauti ne viename susitikime su neįgaliaisiais. Problemų yra daug o lėšų joms spręsti dažnai trūksta. Neįgalieji su viltimi stebi, kaip jiems numato padėti Briuselis. Tačiau, akivaizdu, kad pagrindinį darbą turime atlikti Lietuvoje. Ir tam neturėtų pritrūkti politinės valios bei būtiniausiųjų lėšų. O svarbiausia - matykime neįgalų žmogų, supraskime jį ir, esant reikalui, ištieskime jam paramos ranką. Juk tai nieko nekainuoja.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA