Spausdinti Informuoti redakciją Komentarai
Nutarta dėl naujų taisyklių samdant darbuotojus iš užsienio

Nutarta dėl naujų taisyklių samdant darbuotojus iš užsienio

Svarbiausias Briuselyje vykusios Europos Sąjungos užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) tarybos rezultatas - pasiektas Tarybos sutarimas dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos įgyvendinimo.

„Labai džiugu, kad po ilgų svarstymų ir derybų pagaliau pasiekėme bendrą sutarimą dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos įgyvendinimo. Ši direktyva ne tik palengvins tarpvalstybinių paslaugų teikimą, prisidės prie sąžiningos konkurencijos, bet ir pagerins komandiruojamų darbuotojų socialinę apsaugą bei labiau užkirs kelią teisių pažeidimams. Tai svarbu ir naudinga visoms valstybėms narėms, nepriklausomai nuo to, ar valstybė narė „siunčia“, ar „priima“ komandiruotus darbuotojus“, - sakė Tarybos pirmininkė Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Šis sutarimas Taryboje leis Lietuvai artimiausiu metu pradėti derybas su Europos Parlamentu ir iki jo kadencijos pabaigos patvirtinti šį labai svarbų teisės aktą. Derybas tęs pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Graikija.

Tarybos metu ministrai patvirtino užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinę – tai pirmas kartas, kai ji pateikta naujam 2014 metų Europos Semestro valdymo ciklui. Ši suvestinė padės geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį pirmiausia Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje dalyvaujančiose šalyse ir tuo prisidės prie šios sąjungos socialinio matmens stiprinimo – o tai yra pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas socialinėje srityje. Dėl užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinės naudojimo 2014 metais galutinį sprendimą priims gruodžio mėnesį vyksianti Europos Vadovų Taryba.

Tarybos metu taip pat sutarta dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo gerinimo. Tai dar vienas svarbus žingsnis siekiant bendro tikslo – atkurti gerai veikiančią darbo rinką, užtikrinti užimtumo galimybes. Valstybinių užimtumo tarnybų vaidmuo yra itin svarbus padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir švelninti krizės poveikį užimtumui.

Šiandien ES užimtumo ir socialinės politikos ministrai priėmė Lietuvos parengtas tarybos išvadas dėl moterų pažangos ir lyčių lygybės institucinių mechanizmų efektyvumo, kuriose apžvelgti ES valstybių narių institucinių mechanizmų pokyčiai nuo 2006 metų, įskaitant ekonominės krizės sąlygotus pokyčius ir jų sąlygotų reformų įtaka instituciniams mechanizmams. Išvadomis, kurias ruošiant remtasi Europos lyčių lygybės instituto lyginamąja studija apie valstybių narių institucinius mechanizmus ir jų veiksmingumą, siūlomi bendri valstybėms narėms veiksmai siekiant paspartinti faktinę lyčių lygybę.

Ministrai šiandien taip pat priėmė tarybos rekomendaciją dėl veiksmingų romų integravimo priemonių valstybėse narėse. Ši rekomendacija valstybėms narėms pateikia gaires, kaip didinti jų taikomų romų integravimo priemonių veiksmingumą ir geriau įgyvendinti nacionalines romų integracijos strategijas. Pasak ministrės A. Pabedinskienės, priėmus šį svarbų dokumentą Taryba siunčia stiprų politinį signalą, kad valstybės narės pasirengusios pakeisti romų padėtį vietos bendruomenių lygiu.

Šios EPSCO tarybos metu pirmininkaujanti Lietuva pristatė pasiektą pažangą derybose dėl teisėkūros: dėl lyčių pusiausvyros gerinimo biržinėse bendrovėse direktyvos; dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas; dėl priemonių, kurios leis darbuotojams lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Lietuva informavo apie pasiektą sutarimą su Europos Parlamentu dėl direktyvos, kuria siekiama iš dalies pakeisti penkias darbuotojų sveikatos ir saugos srities direktyvas ir kuria Europos Sąjungoje bus įgyvendinama Jungtinių Tautų visuotinai suderinta klasifikavimo ir ženklinimo sistema.

Komentuodama su Europos Parlamentu suderėtą papildomos pensijos direktyvą ministrė A. Pabedinskienė sakė: „Europos Parlamentas pritarė Tarybos požiūriui Direktyvą taikyti tik tarpvalstybiniam judumui, o vidaus judumo klausimą palikti valstybių narių nuožiūrai. Kiek man žinoma, valstybės narės yra nusiteikusios taikyti tokias pat sąlygas ir valstybės viduje judantiems darbuotojams. Tai būtų tikrai didelis laimėjimas stiprinant mūsų žmonių pensinių teisių apsaugą. Atsiranda galimybė direktyvą oficialiai priimti pavasarį iki Parlamento rinkimų“.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA