Spausdinti Informuoti redakciją Komentarai (7)
Negalia

Nauja EP iniciatyva: Europos kortelė žmonėms su negalia

Europos Parlamento nariai aktyviai renka parašus po Rašytine deklaracija dėl Europos kortelės asmenims su negalia. Šią Deklaraciją savo parašu parėmė ir Lietuvos europarlamentarė dr. Laima Andrikienė.

Jei Europos Parlamento nariams artimiausiumetu – iki rugpjūčio 8 dienos –pavyks surinkti daugiau nei pusęvisų EP narių parašų, remiančių šią Deklaraciją, ji buslaikoma priimta – be diskusijų ir balsavimų EuroposParlamento plenarinėje sesijoje. 

L. Andrikienė pastebėjo, kad „žinant,jog kas šeštas ES pilietis turi negalią, o demografinėEuropos situacija negerėja, vieningos kortelės, galiojančiosvisoje ES,  įvedimas asmenims su negalia būtų konkretusžingsnis, siekiant aktyvaus ir visaverčio neįgaliųasmenų dalyvavimo visuomenės gyvenime“. 

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos(PSO) duomenimis, daugiau nei milijardas žmonių – 15proc. pasaulio gyventojų – turi tam tikros formosnegalią, o Europoje net vienas iš šešių yra asmuo sunegalia. Neįgaliųjų asmenų skaičius turi tendenciją didėti dėlspartaus visuomenės senėjimo ir dažnėjančių lėtinių sveikatossutrikimų, kuriuos neretai sąlygoja įvairūs aplinkos veiksniai.Kaip teigia PSO, negalia yra plati sąvoka ir gali apimti sveikatossutrikimus (kūno funkcijų ar struktūros sutrikimus), judėjimoapribojimus (sunkumus, su kuriais susiduriama vykdant konkrečiusveiksmus) ar dalyvavimo socialiniame gyvenime apribojimus. 

Asmenų judėjimo laisvė – viena svarbiausiųasmens laisvių, kurias Europos Sąjunga garantuoja savo piliečiams.Visi ES piliečiai turi teisę naudotis visomis ES piliečiųteisėmis, pavyzdžiui, teise laisvai pasirinkti studijų, darbo arkelionių vietas. Laisvo judėjimo teisė yra užtikrinama ESįstatymuose, pavyzdžiui, Europos Sąjungos Pagrindinių teisiųchartijos 26 straipsnyje pabrėžiama, kad „Sąjunga pripažįstair gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis,užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinįintegravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime“. 

Tuo tarpu tenka konstatuoti, kad EuroposSąjungoje pastebima žmonių su negalia judėjimolaisvės problema. Asmenys su negalia, nuolat gyvenantys tamtikroje valstybėje narėje, naudojasi specialiomis teisėmis, kuriospalengvina šių asmenų judrumo (mobilumo) ir prieinamumo galimybes.Tuo tarpu asmenys su negalia, viešėdami ar gyvendami kitosevalstybėse narėse ir norėdami gauti tokias pat paslaugastokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietiniai tos šaliesgyventojai, dėl bendrai pripažįstamo dokumento nebuvimo,kuriuo asmuo su negalia būtų pripažintas bendru ES lygmeniu, patiria daug sunkumų. Tokiu būdu pažeidžiama asmenų sunegalia teisė laisvai judėti visoje ES teritorijoje. 

Siekdamas užtikrinti neįgaliųjų asmenųteisę laisvai judėti, dar 2011 m. spalio 25 d. EuroposParlamentas savo rezoliucija paragino priimti Europos mobilumokortelę ir tokiu būdu sumažinti judrumo barjerus asmenims sunegalia.

Europos kortelė asmenims su negalia –tai papildoma priemonė šalia jau egzistuojančių neįgaliųjųpažymėjimų. Visos ES valstybės narės teikia įvairių lengvatųar pašalpų (privilegijų) žmonėms su negalia. Valstybės narėsgali lengvai nuspręsti, kokias privilegijas suteikti žmonėms sunegalia ir kokie asmenys gali jomis naudotis. Kai kurias šiasprivilegijas galima gauti, pateikus toje valstybėje galiojančiąkortelę (neįgaliojo pažymėjimą). Tačiau kaip rodo praktika,keliaujant į užsienį ši kortelė nebegalioja, ja tampa neįmanomapasinaudoti dėl kalbos bei pačių kortelių formatų skirtumo.

Taigi Europos kortelės asmenims sunegalia įvedimas ir pripažinimas ES lygmeniu būtų svarbusžingsnis, užtikrinant lygias galimybes žmonėms su negalia ir jųšeimoms pilnai ir aktyviai dalyvauti visose socialinio irekonominio gyvenimo srityse. 

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA