Spausdinti Informuoti redakciją Komentarai (1)
Europos Parlamento nariai

Europos Parlamento nariai

Europos Parlamentą sudaro 754 nariai. Jie renkami visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Europarlamentarai renkami 5 metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

Valstybės narės pačios nustato rinkimų rengimo būdą, tačiau būtina taikyti demokratines lyčių lygybės ir slapto balsavimo taisykles. Į Europos Parlamentą nariai renkami per visuotinius rinkimus, taikant proporcinio atstovavimo princimą penkeriems metams. Proporcingai pagal kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių skirtomi ir mandatai.

Europarlamentarai turi daug darbo vietų – jie dirba Briuselyje, Strasbūre bei savo rinkimų apygardose. Po rinkimų jie buriasi į frakcijas ne pagal tautybę, bet pagal politines pažiūras.

Europarlamentarų sprendimai turi įtakos daugeliui kasdienio gyvenimo sričių: aplinkos ir vartotojų apsaugai, transportui, švietimui, kultūrai, sveikatai bei kitoms politikos sritims.

Europos Parlamento narių Statutas įsigaliojo 2009 m. liepos 14 d. Naujasis Statutas užtikrina skaidresnes europarlamentarų darbo sąlygas ir numato vienodą visiems EP nariams iš ES biudžeto mokamą atlyginimą.

EP NARIAI IŠ LIETUVOS:

1. Laima Liucija ANDRIKIENĖ

2. Zigmantas BALČYTIS

3.Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

4.Leonidas DONSKIS

5. Juozas IMBRASAS

6. Vytautas LANDSBERGIS

7. Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ

8. Rolandas PAKSAS

9. Justas Vincas PALECKIS

10. Algirdas SAUDARGAS

11. Valdemar TOMAŠEVSKI

12. Justina VITKAUSKAITĖ BERNARD

MYEP.LT FACEBOOK
MyEP.LT TWITTER
REKLAMA